.exe | 2014

ADVERTENCIA: Precaución personas epilépticas fotosensibles, destellos potencialmente peligrosos.

Vídeo no oficial del tema «Test Pattern #0010» de Rioji Ikeda.
Test Patter. Raster-Noton. 2008.
_

Formato: 1280 × 720 px
Proporción de aspecto: 16:9
Duración: 1’21»